Kahramanmaraş Sınav Koleji’nde 4 yıllık ortaokul eğitimini 3 aşamada ele almak gerekir.

Birinci aşama; 5. sınıf bir hazırlık sınıfı niteliğindedir. Akademik eğitim ve İngilizce öğretimi birbirine entegre edilmiştir. Öğrencilerde öncelikli olarak Ortaokul yaşantısına  uyum sağlanması, ortaokullu olma bilincini yaşamaları, akademik ve sosyal programa adapte olmaları hedeflenmektedir.

İkinci aşama; 6 ve 7. sınıfta İngilizce eğitimi ile birlikte akademik eğitim daha ön plana çıkmaktadır. Deneme sınavları ile eksik tamamlama çalışmaları artırılarak teorik ve uygulama dersleri çok verimli bir şekilde işlenmektedir.

Üçüncü aşama; 8. sınıfta İngilizce eğitimi ihmal edilmeden, ulusal sınavlara hazırlık programı yürütülmektedir. Öğrencilerimizin etüt,/takviye çalışmaları, Cumartesi Eğitim Programları, soru çözüm saatleri, deneme sınavları okul içinde öğrencilerin ihtiyacına göre özel olarak planlanmakta ve yürütülmektedir.

Ayrıca Okulumuzda öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alınarak rehberlik çalışmalarıyla birlikte kültür, sanat ve spor etkinliklerine ve kulüp çalışmalarına özel bir önem verilmektedir. Bu kapsamda yurt içi-yurt dışı bilim gezileri başta olmak üzere birçok gezi ve organizasyon düzenlenmekte, bu organizasyonlarda öğrencilerin sorumluluk almaları, proje yürütmeleri, topluluk önünde konuşmaları ve kitlelere hitap edebilmeleri, işbirliği içerisinde takım çalışmalarını yürütmeleri hedeflenmektedir. Gerçekleştirilen gezi, organizasyon ve etkinliklerin içerisinde ulusal ve uluslar arası turnuvalar, yarışmalar, konferanslar, münazaralar, sürdürülebilir bir gelecek için sosyal sorumluluk projeleri de yer almaktadır.

ORTAOKULUMUZDA AKADEMİK SÜREÇ

MENTÖRLÜK SİSTEMİ:  Okul-Aile-Öğrenci üçgeninin en temelde sağlıklı bir bilgi akışı ve düzenli iletişimle sürdürülmesini sağlayan akademik mentörlük takip sistemimiz ile öğrencilerimiz 5. Sınıftan itibaren akademik sürecin yoğunluğunu nasıl yöneteceklerini yalnız başına değil, onlara ortaokul serüvenlerinde eşlik eden mentör öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile öğrenmektedirler. Mentör öğretmenlerin öğrencilere yönelik oluşturduğu haftalık çalışma programları, deneme sonuçlarına göre oluşturdukları etüt/takviye programları ve  öğrencilerin aylık periyotlarda yaşamış olduğu süreçler düzenli olarak takip edilmekte ve aileler düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

YAZILI SINAVLAR VE DENEME SINAVLARI : Sınav Ortaokullarında “telafi sınavları” hariç, tüm “yazılı sınavlar” ve “deneme sınavları” Sınav Genel Merkezince hazırlanmakta ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaktadır. “Yazılı sınavlar” öğretmenler tarafından deneme sınavları ise Türkiye geneli olarak çok büyük bir öğrenci havuzu içerisinde değerlendirilmektedir. Bu sayede rehberlik birimimizin de yönlendirmesi ile öğrencilerimiz kendilerine yönelik hedef çalışmalarını daha nitelikli bir biçimde organize edebilmektedir.

GÜNLÜK,HAFTALIK VE DÖNEMLİK ÖDEVLER/BİREYSEL ÇALIŞMALAR : Sınav Ortaokullarında yoğun programı yürütmek ve öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilmek, öğretilen bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılarak akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla  okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara/ödevlere önem verilmektedir.

Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev Çizelgesi”nde belirlenmektedir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılmaktadır.  Ödevler 3 kategoride planlanmaktadır.

1. Günlük Ödevler: Farklı kaynaklardan ve “Modüler Soru Bankası Setleri”nden günlük ödevler verilmektedir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılmakta ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilmektedir.

2. Haftalık Ödevler: TÖDEV isimli “Haftalık Ödev Fasikülleri”nden her ders için Cuma günleri verilmekte ve kontrolü ise ilgili ilk derste yapılmaktadır.

3. Dönem Ödeleri: Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan “Ara Tatili ve Yaz Tatili Ödev Fasikülleri”nden her dönemin sonunda verilmekte ve kontrolü yeni dönemin başında yapılmaktadır.

MODÜLER SORU BANKALARI : Sınav Ortaokullarında, soru çözerek konuları pekiştirmek ve pratik yapmak için “Sınav Dergisi” birikiminin okula uyarlanmış formatı olan  ve 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanmış “Modüler Soru Bankası Setleri” kullanılmaktadır. “Modüler Soru Bankaları” başka bir kaynağa ihtiyaç kalmayacak şekilde farklı düzey ve türlerde özgün soruların bulunduğu düzenli periyotlarla yayınlanan, kullanımı kolay, pratik kitaplar olma niteliğini taşımaktadır.  “Günlük Ödevler ve Bireysel Çalışmalar” öncelikle “Modüler Soru Bankaları”ndan verilmektedir.

ORTAOKULUMUZDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalayabilmeleri  için; ‘YAZMA, OKUMA, DİNLEME VE KONUŞMA’ becerileri kazanmalarının yanı sıra İngilizceyi anlamaları ve  aktif kullanmaları, üst düzey düşünme becerileri ve öğrenme eğilimlerini kazanmaları   amaçlanmaktadır.  Bu amaç doğrultusunda İngilizce derslerimiz; 21.Yüzyıl becerilerini kapsayan içerikle, derinlemesine düşünen, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, değişen teknolojiyi sürekli takip eden, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilecek bireyler yetiştirmek hedefi ile işlenmektedir.

İngilizce programımız; öğrencilerimizin düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü olarak belli düzeyin üzerinde akıcı ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuş, dil edinimleri dijital platformlarla, hikayeler ve makalelerle zenginleştirilmiştir. Dolayısıyla her öğrenciye, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen olanaklar sağlanmaktadır. Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım durumları ve proje çalışmaları ile değerlendirilmektedir. 8.sınıfta ise İngilizce eğitimi liseye geçiş sınavı olan LGS hazırlık çalışmaları ile ciddi bir ivme kazanmaktadır.

Öğrencilerimizin edinmiş oldukları İngilizce dilini her platformda aktif kullanabilmeleri için yürüttüğümüz kulüp çalışmalarımızda ise JMUN, Worls Scholar’s Cup (WSC) projeleri yürütülmektedir.

JMUN : JMUN (Junior Model United Nations), ortaokul öğrencilerimizin yabancı dili en etkili şekilde kullanmalarını sağlayan bir platformdur. Birleşmiş Milletleri model alan bu organizasyon, öğrencilerimizin farklı ülkeleri temsil ederek bir parlemento oluşturmalarını ve bu ülkeleri temsil ederken dünya sorunları ile ilgili farkındalık yaşamalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimize dünya dili olarak kabul edilen İngilizceyi kullanarak çözüm üretme fırsatı da yaratmaktadır.

World Scholars Cup (WSC) : Dünya’da kırktan fazla ülkede gerçekleşen, “World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler Kupası), üç etaptan oluşan uluslararası bilgi yarışmasıdır. Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak, öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Odaklanılan çalışma ise; farklı kültürleri bir araya getirerek bugüne ve geleceğe ait düşünceler ve durumlarla ilgili münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır. Yarışma, küresel öğrenme festivaline dönüşen bir turnuva niteliği taşımaktadır. Turnuva, dört temel bölümden oluşmaktadır: “The Scholar’s Challenge, Collaborative Writing, The Team Debate ve The Scholar’s Bowl”. Bazı turnuvalarda bu bölümlere ek olarak  sosyal ve akademik  bölümler de yer almaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen bölgesel turnuvalarda başarılı olan takımlar, yaz aylarında düzenlenen Global Turnuva’ya katılmaya hak kazanırlar. Bu turnuvada başarılı olan öğrenciler ise kasım ayında Yale Üniversitesi’nde düzenlenen “Tournament of Champions”ta (Şampiyonlar Turnuvasında) ülkemizi temsilen katılma hakkını elde ederler.

Okulumuzda ayrıca; öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştirmek ve öğrendiklerini pratik etme imkanı  sağlamak amacıyla yurt dışında birçok ülkeye eğitim amaçlı gezi ve organizasyonlar  da düzenlenmektedir.