Akedemik Süreç

Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alınarak rehberlik çalışmalarıyla birlikte kültür, sanat ve spor etkinliklerine ve kulüp çalışmalarına özel bir önem verilmektedir.

 • MENTÖRLÜK SİSTEMİ

  Okul-Aile-Öğrenci üçgeninin en temelde sağlıklı bir bilgi akışı ve düzenli iletişimle sürdürülmesini sağlayan akademik mentörlük takip sistemimiz ile öğrencilerimiz 5. Sınıftan itibaren akademik sürecin yoğunluğunu nasıl yöneteceklerini yalnız başına değil, onlara ortaokul serüvenlerinde eşlik eden mentör öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile öğrenmektedirler. Mentör öğretmenlerin öğrencilere yönelik oluşturduğu haftalık çalışma programları, deneme sonuçlarına göre oluşturdukları etüt/takviye programları ve  öğrencilerin aylık periyotlarda yaşamış olduğu süreçler düzenli olarak takip edilmekte ve aileler düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

 • SINAVLAR

   Sınav Ortaokullarında “telafi sınavları” hariç, tüm “yazılı sınavlar” ve “deneme sınavları” Sınav Genel Merkezince hazırlanmakta ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaktadır. “Yazılı sınavlar” öğretmenler tarafından deneme sınavları ise Türkiye geneli olarak çok büyük bir öğrenci havuzu içerisinde değerlendirilmektedir. Bu sayede rehberlik birimimizin de yönlendirmesi ile öğrencilerimiz kendilerine yönelik hedef çalışmalarını daha nitelikli bir biçimde organize edebilmektedir.

 • ÖDEVLER

  Sınav Ortaokullarında yoğun programı yürütmek ve öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilmek, öğretilen bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılarak akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla  okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara/ödevlere önem verilmektedir.

 • MODÜLER SORU BANKALARI

  Sınav Ortaokullarında, soru çözerek konuları pekiştirmek ve pratik yapmak için “Sınav Dergisi” birikiminin okula uyarlanmış formatı olan  ve 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanmış “Modüler Soru Bankası Setleri” kullanılmaktadır. “Modüler Soru Bankaları” başka bir kaynağa ihtiyaç kalmayacak şekilde farklı düzey ve türlerde özgün soruların bulunduğu düzenli periyotlarla yayınlanan, kullanımı kolay, pratik kitaplar olma niteliğini taşımaktadır.  “Günlük Ödevler ve Bireysel Çalışmalar” öncelikle “Modüler Soru Bankaları”ndan verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.